DIY คืออะไรได้ยินบ่อยแต่ไม่รู้จัก มีข้อดีอย่างไรบ้าง

pallet-coastersDIY นั้นเป็นชื่อย่อที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Do it yourself ซึ่งแปลตรงตัวก็คือ ทำด้วยตนเอง โดยเป็นการนำสิ่งของที่เหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรืออาจเป็นของใหม่ มาทำการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ให้กลายเป็นผลงานชิ้นใหม่ด้วยฝีมือของตัวเอง เรียกว่าเป็นการบรรเจิดไอเดียในการดัดแปลงสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ออกมาจากมันสมองและสองมือของเราเอง

ข้อดีของการทำ DIY มีอะไรบ้าง?
1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการคิดประดิษฐ์สิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง
2. เมื่อสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้สำเร็จแล้ว ทำให้ตัวเราเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานที่เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตนเอง
3. เป็นการทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ขึ้นมาจากสมองของตัวเอง
4. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราสามารถนำไปมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้อื่น ทำให้คนที่ได้รับเกิดความประทับใจ เรียกว่ามีคุณค่าทางจิตใจแบบสุดๆ
5. สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย โดยสามารถนำเศษถุงพลาสติก หรือสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เหลือทิ้งแล้ว นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานขึ้นได้
6. หากผลงานออกมาดีหรือสวยก็สามารถสร้างเสริมรายได้ให้อีกทางหนึ่ง เรียกว่านอกจากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังได้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถนำมาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นไอเดียแปลกใหม่ได้อีกมากมายเลยทีเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้งาน DIY มีมากมาย และได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากหลายๆ คน เพราะเป็นงานที่มีเสน่ห์ที่นอกจากสามารถนำมาประดิษฐ์ใช้เอง หรือเป็นของขวัญให้แฟน เพื่อน ครอบครัว ฯลฯ แล้วยังได้รับความนิยมจากร้านอาหาร หรือสถานที่ต่างๆ นำงาน DIY ไปใช้ประโยชน์ตกแต่งเพื่อความแปลกใหม่และสวยงามอีกด้วย